Privacy Beleid | Sanwin Beachwear
Voor 15:00 uur besteld, morgen in huis ( ma-vr )

Privacy Beleid


Doeleinden van gebruik

Sanwin Beachwear B.V.(hierna ook: Sanwin Beachwear) verwerkt uw persoonsgegevens voor 1. de acceptatie van uw bestelling, 2. uitvoering van overeenkomsten met u, 3. relatiebeheer, 4. het doen van gerichte marketingacties, 5. managementinformatie, product- en dienstontwikkeling, het bepalen van de (algemene) strategie, 6. het uitvoeren van analyses en 7. het nakomen van wettelijke verplichtingen.

Bij de verwerking van persoonsgegevens en de levering van haar diensten, de uitvoering van de overeenkomst met u en de afhandeling van klachten en serviceverlening, kan Sanwin Beachwear groepsvennootschappen, samenwerkende partners en eventuele (sub)bewerker(s) inschakelen. In verband daarmee kan Sanwin Beachwear persoonsgegevens die daarvoor noodzakelijk zijn aan deze partijen verstrekken.

Persoonsgegevens kunnen ook worden gebruikt voor het opsporen van (pogingen tot) onrechtmatige en/of strafbare gedragingen gericht tegen Sanwin Beachwear, haar klanten en medewerkers.

Daarnaast kunnen uw persoonsgegevens worden gebruikt om u al dan niet op basis van een voorafgaande selectie te informeren over interessante gelijksoortige aanbiedingen en producten of diensten van Sanwin Beachwear.

Informatie voortvloeiende uit de tussen u en Sanwin Beachwear bestaande overeenkomst kunt u per e-mail, push bericht of SMS ontvangen. Commerciële informatie kunt u ook per e-mail, push bericht, SMS, of social media kanalen ontvangen. Als u bij ons staat ingeschreven voor het ontvangen van nieuwsbrieven kunt u op het door u opgegeven e-mailadres incidenteel benaderd worden om vrijwillig deel te nemen aan een consumentenonderzoek. Als u geen commerciële informatie (meer) wenst te ontvangen, of niet wilt dat uw gegevens worden gebruikt voor direct marketing doeleinden, kunt u dit aan ons doorgeven. Dat kan via de afmeldlink in onze commerciële e-mails, door telefonisch contact met Sanwin Beachwear (7 dagen per week van 08.00-18.00 uur via 085 303 3976 (lokaal tarief)), door een brief te sturen naar Sanwin Beachwear, Afdeling Klantenservice, Alexanderstraat 23, 9724JV Groningen, of een e-mail te sturen via onze website http://www.sanwinbeachwear.nl/contact/.

De veiligheid van uw persoonsgegevens

Wij hebben passende technische en organisatorische maatregelen genomen om uw persoonsgegevens te beveiligen tegen verlies, of tegen enige vorm van onrechtmatige verwerking.

Uw rechten

U mag ons inzage verzoeken in uw persoonsgegevens. Ook kunt u ons verzoeken uw persoonsgegevens te verbeteren, aan te vullen, te verwijderen of af te schermen indien deze onjuist, onvolledig of irrelevant zijn, of anderszins in strijd met een wettelijk voorschrift worden verwerkt. U kunt uw persoonsgegevens ook online inzien en corrigeren op de site. Ga hiervoor naar Mijn Account.

Contact

Als u wenst te reageren op ons privacy beleid of als u vindt dat onze site of ons handelen hiermee niet in overeenstemming is, vragen we u eveneens contact met ons op te nemen. Voor bovengenoemde verzoeken, vragen, klachten of reacties kunt u contact opnemen met Sanwin Beachwear, Alexanderstraat 23, 9724JV te Groningen.